Voor professionelen

Voor professionelen

“Leven in je werk, en hopelijk voluit....”.

Via Evidence Based Practice zijn wij tot een aanbod in training en advies gekomen in volgende 3 expertisedomeinen

1. Werken aan duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk.

via 5 essentiële pijlers

1) niet alleen gezond maar ook bevlogen en veerkrachtig aan het werk
2) stresshantering en preventie van burn-out – met als unieke specialisatie het thema “perfectionisme”
3) verhogen van (inter)persoonlijke effectiviteit
4) ondersteuning door en van ondernemers en leidinggevenden
5) Vanuit ons engagement in de gebruikersgroep ‘Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid’ van het Kennispunt Mantelzorg voegen wij vanaf 2016 hier een 5de pijler aan toe zijnde een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Bevlogen aan het werk (nieuw voor 2018)

Hoe als leidinggevende het welzijn van medewerkers bevorderen vanuit een 2-sporen beleid: preventie en aanpak van stress en burnout, bevorderen van bevlogenheid. 

Inspirerend ondernemerschap

Hoe als ondernemer bevlogen blijven, hoe je passie en je focus bewaken, hoe slimmer werken met meer energie en minder stress en wat te doen als stress toch de bovenhand neemt

De kracht van veerkracht

Hoe als individuele medewerker werken aan je gezondheid en je bevlogenheid; hoe je veerkracht bewaken, zowel mentaal als fysiek

In balans met stress

Hoe de vicieuze stresscirkel van denken, voelen, handelen doorbreken. Welke zijn persoonsgerichte interventies om stress in een vroeg stadium aan te pakken en welke maatregelen zijn er naar preventie van stress. Wat in het geval van een burnout.

De kunst van het loslaten van je werk

Laat het los!? Gemakkelijker gezegd dan gedaan. En, wat houdt dat dan eigenlijk in? Hoe doe je dat dan? Tijdens deze training gaan we praktisch aan de slag met 3 vormen van loslaten nl. gedragsmatig loslaten, emotioneel loslaten en mentaal loslaten.

Samen werken = Samen spreken

Communicatie en feedback om samen op koers te kunnen blijven. We gaan in op de basisaspecten van communicatie, de meest voorkomende hindernissen alsook de basisvaardigheden om effectieve communicatie te bevorderen.

Bouwen aan assertiviteit

Een training om zowel de vaardigheden om je assertiever op te kunnen stellen te leren alsook om de voornaamste hindernissen aan te pakken.

Geboeid door perfectionisme

We bieden een antwoord op 3 vragen: Wat is het, hoe ontstaat het, geraak ik er weer vanaf en hoe. De verschillende vormen van perfectionisme zijn de basis om na te gaan hoe er anders mee om te gaan zodat het een kwaliteit blijft en geen valkuil.

Niet alles tegelijk hè

Voor iedereen die uit de illusie wil stappen “dat het nog mogelijk is om alles gedaan te krijgen….” en nood heeft aan praktische handvaten om deze stap te kunnen zetten.

Een training waarin de klassieke principes van timemanagement (effectiviteit en efficiëntie) aangevuld worden met hedendaagse principes van aandachts-en energiemanagement om daar een antwoord op te bieden.

Weerbaar in tijden van verandering

Welke zijn de veelvoorkomende reacties op verandering (zowel op niveau van onze emoties, als mentaal als op gebied van hoe we erop reageren) en enkele kaders om deze reacties begrijpelijk te maken. Hoe kunnen medewerkers omgaan met de stress die dit teweeg brengt, hoe kunnen ze weerbaar blijven in tijden van verandering en zelf een actieve deelname opnemen in het veranderproces.

info volgt

2. Zorg- en dienstverlening in de zorgsector bekeken door de bril van “klantgerichtheid”.

Vooral de rol van de mantelzorger in de zorg van de toekomst en de samenwerking professionele zorg – mantelzorg is onze focus.

De nieuwe mantelzorger

Andere rol, andere benadering

Voor professionelen in de zorg, om beter af te stemmen met de verschillende rollen, noden en behoeften van mantelzorgers

Klantgericht werken

Positief kijken naar klanten

3. Verandermanagement.

Inzichten in individuele (gedrags)verandering worden vertaald naar verandermanagement op organisatieniveau; hoe vervolgens komen tot een “gedragen” visie en missie in een organisatie en het internaliseren van waarden, hoe dit omzetten in duurzame gedragsverandering, miv implicaties voor het management.

Afgestemd werken

Project "Zorghouding"

Duurzame klantrelaties

Trainingen

In een training gaan wij het onderwerp helemaal uitdiepen en intens met de deelnemers samenwerken in 3 à 4 modules van 2 à 3 uur elk. Voor een positief resultaat is de groep steeds beperkt. 

Deze onderwerpen kunnen ook in een aangepaste versie voor uw organisatie of bedrijf opgesteld worden in de vorm van een cursus, training of workshop op maat.

Cursus Perfectionisme

4 modules voor mensen die zelf met perfectionisme te maken hebben en meer inzicht willen in hoe hun eigen perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit.
 

Cursus Loslaten

4 lessen: anders leren omgaan met piekeren

 

 

 

Location is everything

Wij komen naar U toe. Heeft u een favoriete lokatie, een interne zaal of andere mogelijkheid. U zegt maar waar, wij komen af.